0181 47 97 20

Nieuwe toiletgroep Sint-Catharijne kerk

Voor gemeente Brielle hebben wij een mooi project gerealiseerd, de nieuwe toiletgroep van de Sint-Catharijne kerk te Brielle.

De renovatie van de toiletgroep was nodig om de Catharijnekerk nog meer geschikt te maken voor (grote) evenementen. Bij de voorbereiding van de renovatie is uitvoerig overleg gevoerd met de gemeente Brielle over de bouwtechnische- en financiële aspecten. Belangrijk was dat de renovatie binnen de bestaande ruimte gerealiseerd moest worden.

Ook is nu gerealiseerd, naast de dames- en herentoiletten, een MIVA-invalidentoilet die direct bereikbaar is vanuit de kerkzaal.