0181 - 47 97 20
info@vanweenenbouwbedrijf.nl

Turn-key

Bij deze projecten draagt u de complete bouw van een woning of ander gebouw over aan ons. U hoeft hiervoor vrijwel niets te doen. Wij nemen alle taken op ons die verbonden zijn aan de bouw.

Wij regelen de voorbereiding van de bouw en het maken van een ontwerp. Ook de wet en regelgeving, de bestemmingsplannen worden door ons bestudeerd en gehanteerd als richtlijnen bij het ontwerp. Wanneer overleg gepleegd moet worden met de gemeente zorgen wij er voor dat dit wordt gedaan.

Turn-key projecten zijn voor u interessant omdat u met een turn-key project alle ‘zorgen’ kunt overdragen aan ons. Dit zorgt er tevens voor dat u één aanspreekpunt heeft. Wij kunnen op het turn-key project verschillende onderaannemers inzetten maar wij blijven het aanspreekpunt voor u. U weet van te voren de totaalprijs van het project en het is een geruststelling voor u om alles aan een ervaren bouwbedrijf zoals wij over te dragen omdat u dan niet zelf alles hoeft uit te zoeken op het gebied van prijs, wet en regelgeving en bestemmingsplan. Dit bespaart u daarnaast ook nog veel tijd. U weet van te voren vaak precies wanneer het turn-key project afgerond wordt. U hoeft in veel gevallen alleen maar de sleutel om te draaien. Vandaar de naam turn-key.

Fases Turn-key project
Een turn-key project heeft verschillende fases. De eerste fase is de initiatief fase. In deze fase wordt vastgesteld wat er gebouwd moet worden. Hierbij wordt gekeken naar uw plannen en het tijdsbestek waarin die plannen moeten worden gerealiseerd.

Na deze fase komt de ontwerp fase. In deze fase worden uw wensen daadwerkelijk op papier geschetst. Er wordt gekeken naar de materialen die nodig zijn en wat de totale kosten ongeveer zullen zijn. De ontwerp fase schetst voor u een globaal beeld wat wij voor u kunnen betekenen.

Wanneer u er voor kiest om het project door ons te laten uitvoeren komt het turn-key project in de volgende fase. Dit is definitie fase. In deze fase wordt op schrift vastgelegd wat uw wensen zijn en wat u van ons mag verwachten. Er wordt een programma opgesteld met eisen. Hierin staan de wensen en de functies van het object dat gebouwd moet worden. Ook de randvoorwaarden en de planning wordt hierin weergegeven. De definitiefase is afgerond wanneer voor beide partijen duidelijk is wat er gebouwd moet worden en wanneer. Na het afronden van deze fase gaat men naar de volgende fase van het turn-key project.

De voorbereidingsfase is de fase waarin wij beginnen met het maken van plannen over de daadwerkelijke realisering van het bouwproject. Er worden door ons materialen besteld en er wordt overlegd met diverse bedrijven die als onderaannemer kunnen worden ingezet. Hierbij vergelijken wij zelf als opdrachtnemer van het turn-key project de offertes en prijsopgaves. Er wordt een projectadministratie opgezet en er worden opdrachten verstrekt en afspraken gemaakt met de onderaannemers waarmee een overeenkomst is bereikt. Wanneer dit is gedaan is alles klaar voor de daadwerkelijke bouw van uw woning of uw gebouw.

De bouwfase is voor u de meest interessante fase. Dit is de fase waarin de plannen worden gerealiseerd. Daarom wordt deze fase ook wel de realisatiefase genoemd. Er komen verschillende taken tijdens de bouw aan de orde. We starten met het aanleggen van een fundament en grondwerkzaamheden. In de daarom volgende stappen komen onder andere het aanleggen van riolering, metselen, timmerwerkzaamheden en plaatsen buitenschrijnwerk aan de orde. Ook elektriciteitswerken en installatiewerkzaamheden (waaronder sanitair) behoren tot het turn-key project. Het aanbrengen van tegels in bijvoorbeeld de badkamer en de wc kan ook tot de taken van ons worden gerekend tijdens het turn-key project. De bouwfase is afgerond wanneer het resultaat gerealiseerd is dat in de definitiefase is overeengekomen. Wanneer dit is gebeurd treed de laatste fase in.

De laatste fase van het turn-key project is de fase die zich richt op de projectafronding. In deze fase wordt het turn-key project geheel afgerond zodat u het gebouw in gebruik kan nemen. U zal dit controleren en doet dit tijdens de oplevering met ons samen. Eventuele onduidelijkheden of knelpunten kunnen wij dan in de projectafronding oplossen. Daarnaast is er ook nog een garantieperiode. Deze periode is wettelijk bepaald waardoor de opdrachtgever beschermd is tegen eventuele financiële of materiële schade.
Al meer dan 15 jaar ervaring.
1 aanspreekpunt.
De beste vakman voor uw woning.
Geen kleine lettertjes.
© 2022 Van Weenen Bouwbedrijf B.V.
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
phone-handset