0181 - 47 97 20
info@vanweenenbouwbedrijf.nl

Wet Kwaliteitsborging  en de kwaliteitsborger

Er wordt in Nederland volop gebouwd. Om ervoor te zorgen dan bouwers zich houden aan de normeringen is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen opgesteld. Zeker met de milieueisen, brandveiligheid en een laag energieverbruik is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is tijdens het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. Het doel van deze wet is dan ook om ervoor te zorgen dat er minder gebreken bij nieuwbouw en verbouwingen zullen voorkomen.

Heel simpel gezegd betekend dit dat er een onafhankelijke kwaliteitscontroleur ervoor gaat zorgen dat alles volgens de regels gebouwd en verbouwd zal worden. Mocht er alsnog iets fout gaan dan kan de gemeente in overleg met de kwaliteitscontroleur de bouw of verbouwing stil leggen.

stijger

De voordelen van de Wet Kwaliteitsborging.

- Er is een onafhankelijk iemand die ervoor zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd is. Dit gebeurt niet alleen op de bouwplaats maar al tijdens het maken van bijvoorbeeld de constructieberekeningen. De kwaliteitscontroleur is dus vanaf het begin bij het project betrokken.

- Doordat er meer toezicht is zullen problemen eerder geconstateerd worden. Hierdoor kan de klant de aannemer in een eerder stadium aanspreken op de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden. De klant kan hierdoor de aannemer dwingen om de gebreken op te lossen. ook als deze gebreken in een later stadium worden ontdekt.

- De aannemer moet de klant vooraf informeren of en hoe hij verzekerd is tegen een faillissement en risico's op schade en gebreken.

- Klanten kunnen 5% van de aanneemsom parkeren bij een notaris. Zodra het bouwwerk is opgeleverd en alle eventuele mankementen zijn verholpen zal de notaris het resterende bedrag overmaken aan de aannemer.

- Wanneer de gemeente of de kwaliteitsborger een probleem ziet kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen.

Zoals u ziet heeft deze Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen veel voordelen voor de opdrachtgever.

Wat gaat deze wet kosten.

Deze vraag is op dit moment eigenlijk nog niet goed te beantwoorden. Voordat een project opgestart zal worden wordt er als eerste een risicoanalyse gemaakt. Zodra deze analyse is gemaakt kan er een kostenberekening gaan plaatsvinden. De kosten hangen dus samen met de grote en de complexiteit van het project.

Wie gaat deze kwaliteitsborger betalen?

Het invoeren van deze wet op 1 januari 2023 zal een hoop extra werkzaamheden met zich meebrengen. Deze werkzaamheden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Wie kiest de kwaliteitsborger?

Zodra u besloten heeft om een project op te starten is het van belang zo snel mogelijk een kwaliteitscontroleur in te schakelen. U kunt dit zelf doen maar u kunt ook uw aannemer vragen dit voor u te doen. Wettelijk gezien is diegene die de vergunning aanvraagt verantwoordelijk voor het aanstellen van een kwaliteitsborger.

Deze Kwaliteitsborger moet zijn werkzaamheden onpartijdig kunnen uitvoeren. Ook al zal uw aannemer een kwaliteitsborger aan u voordragen dan nog zal deze onafhankelijk zijn werkzaamheden uitvoeren.

Het is belangrijk om de kwaliteitsborger bij de gemeente aan te melden nog voordat de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden.

Wie is een kwaliteitsborger?

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan een opleiding voor een kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger ben je niet zomaar want je moet verstand hebben val alle facetten van het bouwen en verbouwen van bijvoorbeeld een woning. Om de kwaliteit van deze kwaliteitsborgers te garanderen komt er een openbaar register waarin staat vermeld welke instrumenten zij mogen gebruiken en waar de kwaliteitsborger zich aan dient te houden.
hout skelet bouw

Kan ik de kosten voor de WKB wet nog voorkomen?

Zoals eerder gezegd zal het inschakelen van een kwaliteitsborger flink wat werk met zich mee gaan brengen. Deze werkzaamheden zullen doorberekend gaan worden aan de uiteindelijke opdrachtgever. Toch is er de komende maanden nog een optie om deze kosten niet te hoeven te betalen in 2023.

Wanneer u een bouwproject of een verbouwing in 2023 wilt gaan laten uitvoeren zorg er dan voor dat voor 31-12-2022 de vergunningen zijn aangevraagd. Zo voorkomt u de extra kosten die de Wet KwaliteitsBorging (WKB) met zich mee zal brengen.

Kosten voor de kwaliteitsborger nog voorkomen?

Onze adviseurs zijn op de hoogte  hoe u het beste kunt handelen om de kosten die de WKB met zich mee zal brengen nog te voorkomen. Wij helpen u met het aanvragen van de juiste vergunningen nog voor 31-12-2022 en zorgen ervoor dat uw project goed en vakkundig wordt opgeleverd.
Al meer dan 15 jaar ervaring.
1 aanspreekpunt.
De beste vakman voor uw woning.
Geen kleine lettertjes.
© 2022 Van Weenen Bouwbedrijf B.V.
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
phone-handset